ODKAZODKAZ•ODKAZ•ODKAZ

Blog

28. května 2010 v 20:53 | B
Weblog (stiahnutím anglického web log - zhruba: webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky. Autor sa nazýva blogger (niektorí ľudia píšu len jedno g alebo slovenský výraz blogér), spoločenstvo blogov a ich vzájomných vzťahov blogosféra.

Charakteristiky

Blogovanie ako formu i-komunikácie možno popísať nasledovnými charakteristikami:
  • Blogovanie predstavuje najvážnejšiu výzvu pre starý systém masovej komunikácie, pretože v sebe spája nové možnosti i-komunikácie a voľný prístup k médiu. Tým, že vedľa seba kladie výber z článkov, publikovaných v rôznych médiách a tak umožňuje vytvoriť si objektívnejší názor.
  • Blog je nekonvenčným zdrojom informácie, nepodlieha tlaku finančných skupín ani tlaku politikov.

source: Wikipedia
 

Kam dál

Reklama